Start
 
 
Nasz radny PDF Drukuj E-mail
Napisał Chrisek   
niedziela, 13 maj 2007
Szanowni Państwo,

Chciałbym przedstawiać sprawy związane z działalnością radnego Zabełkowa, w kwestii dotyczącej naszej wsi. Na początek przedstawiam Państwu wycinek załącznika do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice w odniesieniu do naszej miejscowości.

W roku 2007 w budżecie Gminy Krzyżanowice zatwierdzono następuje kategorie wydatków związanych bezpośrednio z Zabełkowem

- Remont nawierzchni łącznika ul. Długiej i Powstańców Śl. – 35.000,00 zł
- Remont ul. Zagumnie – 259.900,00 zł
- Modernizacja kortów tenisowych – 10.000,00 zł
- Odbudowa rowu komunalnego przy ulicy Długiej – 26.500,00 zł
- Organizacja Gminnych Dożynek – 8.500,00 zł
22 lutego 2007 roku Rada Gminy Krzyżanowice uchwałą nr V/12/07 zatwierdziła  50.000,00 zł na zabezpieczenie i częściową adaptację budynku garażu na boisku sportowym w Zabełkowie.

Rada Gminy Krzyżanowice przyznała również środki do dyspozycji sołectwa w 2007 roku  w kwocie 2.970,00 zł.

Na utrzymanie przedszkola w Zabełkowie zarezerwowano 366.492,00 zł w tym 25.300,00 zł na remont pokrycia dachu papą nawierzchniową.

W związku z tym, że we wrześniu tego roku Zabełków będzie organizatorem Gminnych i Powiatowych Dożynek, Rada Powiatu Raciborskiego przeznaczyła na ich organizację kwotę 8.000,00 zł.

13.05.2007r.
Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić kolejne sprawy dotyczące Zabełkowa, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Krzyżanowice w ramach wniosków i interpelacji na ostatnich dwóch sesjach.
Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom za zgłaszane wnioski i problemy. Kilka tematów już zostało podjętych, na kilka czekam na odpowiedź, z niektórymi będziemy musieli poczekać na rok kolejny (chodzi     o budżet).
·         Wnioskuję o remont ul. Spacerowej na Nowym Dworze. Droga ta jest już  w opłakanym stanie.
( Droga ta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu dróg gminnych przeznaczonych do remontu i w związku z tym  oczekuje i będę przekonywał do przeprowadzenia remontu tej drogi w najbliższym możliwym terminie).
·         Wnioskuję o wyremontowanie chodnika przy ul. Nowej w Zabełkowie, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy w tę sprawę.
( Jest to kolejny wniosek o remont chodnika i miejmy nadzieję, że już niedługo chodnik ten zostanie wyremontowany. Problem niestety nie dotyczy możliwości Gminy w zakresie jego modernizacji lecz leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest administratorem drogi krajowej DK45, przy której leży wspomniany  chodnik. Wójt Gminy spotkał się z Dyrekcją GDDKiA i mocno przekonywał o potrzebie remontu chodnika. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym roku uda się wymienić najbardziej newralgiczne miejsca na tym odcinku. W tej sprawie będę aktywnie działał      i na bieżąco Państwa informował.
·         Zwróciłem się z prośbą o wyprofilowanie drogi ul. Długiej koło posesji  nr 43 w Zabełkowie na odcinku 20 m, ze względu na stojącą tam wodę.
·         Zwróciłem się z prośbą o uwzględnienie tzw. „Lipowej Grobli” w liście dróg przeznaczonych do remontu.
·         Zwróciłem się z prośbą o postawienie znaku drogowego „Zakaz parkowania  i postoju” na ulicy Odrzeńskiej w Zabełkowie, tak aby w czasie dni targowych droga ta była przejezdna.
Jak poinformował mnie Wójt G.Kretek znak ten w niedalekiej przyszłości zostanie postawiony.
·         Prosiłem o rozważenie możliwości ustawienia lustra pomiędzy ul. Jana a ul. Długą w Zabełkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tym odcinku.
Pan Wójt Gerard Kretek w najbliższym czasie poinformuje mnie o ustaleniach jakich dokonał w tej sprawie.
·         Wnioskowałem o zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy w Zabełkowie. Świetlica rok rocznie generuje zysk na poziomie od 4 do 6 tys. złotych. Partycypacja tego zysku powinna wg mieszkańców zostać przeznaczona na zakup komputera tak, aby osoby mniej zamożne miały możliwość dostępu do tego medium a w niedalekiej przyszłości także do internetu.
Głęboko wierzę, że jeżeli pojawią się ewentualne wolne środki w budżecie, sprawa ta znajdzie swój pozytywny finał jeszcze w tym roku. Będziemy w tej sprawie aktywni.

·         Zwróciłem się z prośbą o uwzględnienie konieczności dowozu dzieci szkolnych z Zabełkowa do Nowego Dworu i przedstawienie wszystkich aspektów z tym związanych.
O aspektach tej sprawy zostaniemy poinformowani przed nowym rokiem szkolnym przez Pana Dyrektora G. Utrackiego.
·         Zwróciłem się z prośba o wystąpienie do właściciela posesji lub odpowiednich służb powiatowych w celu uporządkowania posesji na ul. Długiej  w Zabełkowie pomiędzy p. Marosz i Paskuda.
·         Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie studni głębinowej przy ul. Długiej  (na łące p. Szulik) ze względów bezpieczeństwa.
Pan Kierownik K. Baszczak poinformował mnie, że studnia została zabezpieczona. Za szybką interwencję bardzo dziękuję.

·         Zgłosiłem wniosek o remont przejazdu kolejowego na Nowym Dworze.
Pan Wójt G. Kretek zwrócił się już do odpowiednich służb i czekamy na efekty.

·         Zwróciłem się z prośbą o zwiększenie ilości patroli policyjnych w rejonie Meandrów rzeki Odry oraz ustawienia tam znaków zakaz wysypywania śmieci ponieważ występuje tam taki problem, który niestety narasta.
Proszę Państwa o kontakt, jeżeli ktoś z Państwa wie kto wysypuje tam śmieci.
Oczywiście spraw było więcej jednak nie sposób przedstawiać wszystkich. Pragnę poinformować, że ciągle toczy się sprawa uregulowania prawidłowego funkcjonowania targowiska przy ulicy Słonecznej i będę Państwa o tej sprawie informował.
Informuję również, że mamy szanse otrzymać grant na dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Zabełkowie w wysokości około 10.000,00 zł. Dziękuję Wójtowi Gminy, wszystkim radnym, którzy głosowali za tym aby to właśnie wieś Zabełków razem ze wsią Tworków mogła przystąpić do tego konkursu, Pani Ewie Widera i Pani Dyrektor Ricie Wieczorek oraz Panu Sołtysowi jak również wszystkim, którzy się do tego „dołożyli”.
Chciałbym w najbliższym czasie poruszyć sprawę ustanowienia herbu dla naszej wsi i jeżeli ktoś z Państwa zna temat proszę o kontakt.
Dziękuję Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi, za bardzo aktywną działalność w ostatnich dwóch miesiącach.
Zwracam się do Państwa z prośbą aby zgłaszać wszystkie sprawy związane bezpośrednio z naszą miejscowością i sprawy naszych mieszkańców.
Przypominam o swoim dyżurze w każdy drugi poniedziałek każdego miesiąca w świetlicy od godziny 18:00 do godziny 19:00.
Dyżuruję również w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w każdy czwartek od godziny 15:00 do godziny 17:00. 
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 13 maj 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabełków.pl