Start
 
 
Język szansą rozwoju dziecka PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
czwartek, 15 marzec 2007
Pod takim tytułem w Przedszkolu Zabełków realizuje się projekt grantowy w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich, Decyzją Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja otrzymaliśmy grant w wysokości 9100zł.
Wnioskodawcą  jest Rada Rodziców Przedszkola, jednakże koordynatorem projektu jest nasz radny Michał Kura. Dlatego Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola serdecznie dziękuje Panu Michałowi za nieocenioną pomoc w tworzeniu wniosku.
Pieniądze grantowe  wykorzystujemy na sfinansowanie przedsięwzięcia, którego celem jest nauka języków obcych, tj. j. niemieckiego i angielskiego.
       Dzieci z terenów wiejskich mają ograniczony dostęp do kształtowania umiejętności lingwistycznych niż ich rówieśnicy z miast, dlatego ważnym wydaje się stworzenie takich warunków, by dziecko w tak wczesnym stadium edukacyjnym  miało możliwość rozwijania tej sfery działań, a tym samym zwiększyło poczucie własnej wartości. Ponadto dzieci w wieku przedszkolnym posiadają zadziwiające zdolności do przyswajania języka ojczystego a także języków obcych, są otwarte na nowe języki i traktują je jako zaspokojenie ciekawości świata, radość eksperymentowania i potrzebę komunikowania się z otoczeniem. Dzieci podchodzą do nauki nowego języka w sposób naturalny, tak, jak do ojczystego, nie boja się popełniać błędów.

Image
Przeszkole


   W ramach projektu na zajęcia uczęszcza 55 dzieci ze wsi Zabełków i Rudyszwałd. W ciągu tygodnia prowadzone są gry i zabawy w języku niemieckim i angielskim łącznie 8 godzin , po cztery za każdego języka, w tym dwie godziny realizuje się w oddziale zamiejscowym w Rudyszwałdzie, pozostałe w Zabełkowie. Nadrzędnym celem, jaki realizują nauczycielki to umożliwienie dzieciom dobrego startu językowego poprzez „ osłuchanie” i oswojenie. Dzięki tym działaniom dzieci w stopniu podstawowym rozumieją i posługują się językiem niemieckim i angielskim. Poprzez zabawę , gry oraz różnego rodzaju czynności w tym pochwały i nagrody, przedszkolaki wykazują silną motywację do nauki.
Ponadto szeroko pojęta współpraca  z rodzicami, włączanie ich w proces edukacji, traktowanie jako partnerów, przyczynia się do pozytywnego nastawienia wszystkich do nauki naszych dzieci, wzbudza również w nas zainteresowanie i zaangażowanie w proces edukacji językowej.

Rita Wieczorek

Od admina:
Zapraszamy na strone Nowin Raciborskich http://www.nowiny.pl/artykul.php?idr=66&id=115&a=show_art&ida=25959 
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 15 marzec 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabełków.pl