Start arrow Szkoła Podstawowa
 
 
Szkoła Podstawowa PDF Drukuj E-mail
Napisa Administrator   
roda, 10 stycznia 2007

Szkoła wierna tradycjom.


    Każda szkoła pracuje na swoje oblicze w środowisku. Zmienia się obraz szkoły w związku z wieloma reformami, ale duch szkoły może pozostać ten sam, o ile nie zapomni się o tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycje nadają szkole swoisty rys.
    W Szkole Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabełkowie podtrzymuje się stare obyczaje, ale wprowadza się także nowe, które potem wchodzą w kanon obrzędów szkolnych.
    6 grudnia szkołę odwiedza Mikołaj, niosąc pełne kosze prezentów.
    Przez kilka lat kontynuowano zwyczaj samotnych przed świętami Bożego Narodzenia, by wręczyć kartkę z życzeniami i obdarować słodyczami. Ż okazji świąt B. N. organizuje się wigilię klasowe i przygotowuje jasełka.

Image
Jasełka

    Wiele zmieniło się w obchodach tradycyjnych uroczystości, np andrzejki mają część tradycyjną: wróżby, lanie wosku, ale także nowoczesną – w postaci dyskotek.
Również zmienił się sposób świętowania I dnia wiosny. Obok tradycyjnego topienia marzanny organizuje się Dzień Przyrody z różnymi konkursami: plastycznymi, literacko-przyrodniczymi, ekologicznymi.
Nowym obyczajem stały się akcje organizowane z okazji Dnia Ziemi i Sprzątania Świata. Młodzież dzięki pomocy władz gminy bierze udział w zbieraniu surowców wtórnych, które składuje się w miejscowym „Ekolandzie”. Podczas tej akcji porządkuje się teren wokół szkoły i miejsc publicznych.

Image
Sprzątanie Ziemii

Szczególną oprawę mają obchody Święta Patrona Szkoły. Nadanie szkole w Zabełkowie imienia Józefa Rymera – I Wojewody Śląskiego, zabełkowianina w dniu 5 XII 1987 r. było wielką uroczystością regionalną, w której uczestniczyli członkowie rodziny J. Rymera, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, regionalnych i lokalnych zaproszonych przez ówczesną dyrektor szkoły mgr Zuzannę Lustig – Kwiatkowską.
Image
Odsłoniecie tablicy 1987 r.

Co roku szkoła świętuje Dzień Patrona na różny sposób. Imprezą na skalę wojewódzką stały się obchody 70 rocznicy powrotu Śląska do Macierzy w grudniu 1992 r. Była msza święta celebrowana za śp. J Rymera z udziałem kompanii honorowej wojska, zorganizowano wystawkę eksponatów regionalnych, przeprowadzono „Sejmik Śląski” i przedstawiono program patriotyczno – historyczny: „Długa droga Śląska do Macierzy”.

Image
Msza św. za J. Rymera 1992

W 1993 r. Dzień Patrona świętowano pod hasłem: „Rymer i Korfanty – wielcy Ślązacy”.
W 10 rocznicę nadania szkole imienia 5 XII 1997 syn Patrona Szkoły – Czesław Rymer przekazał szkole portret ojca i uhonorował dyrekcję szkoły i nauczycielkę wierną tradycjom pamiątkowym medalem z wizerunkiem Pierwszego Wojewody Śląskiego.

Image
Syn Rymera przekazuje obraz

Odwiedziny ówczesnego Wojewody Śląskiego Marka Kempskiego i spotkanie z synem I Wojewody Śląskiego Czesławem Rymerem w dniu 2 VI 1999 stały się okazją do zaprezentowania w gwarze śląskiej historii szkoły i perspektyw jej rozwoju.

Image
Wojewoda M. Kempski składa hołd pierwszemu wojewodzie śląskiemu

Szkoła w Zabełkowie doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma kultury narodowej bez kultury regionalnej. Od dawna w szkole organizowało się wystawki eksponatów ludowych. Był kącik druków polskich z okresów niewoli i wystawa związana z powstaniami śląskimi. Stałą ekspozycja są pamiątki związanie z Patronem Szkoły. Dziś szkoła ma Izbę Pamięci.

Image
Izba pamięci

Z okazji różnych uroczystości prezentuje się folklor ludowy: pieśni, tańce, humoreski, inscenizacje obrzędów. Dziś szkoła ma swój „tydzień śląski”, podczas którego organizuje się konkursy na godki śląskie.
Uczniowie i nauczyciele już od 1992 brali udział w konkursach o regionalizmie, dziś szkoła realizuje własny program edukacji regionalnej.
Dawnym zwyczajem szkoły są występy na rzecz środowiska i włączanie się w imprezy środowiskowe. Już w 1948 r. młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela A. Strzybnego wystąpiła z przedstawieniem G. Morcinka pt. „Ojcze nasz”. Wiele występów dla rodziców i środowiska dali uczniowie miejscowej szkoły pod opieką byłego kierownika szkoły Pawła Gleńska w latach 1954-1964. Dochód z imprez przeznaczano na wycieczki. Szkolne zespoły teatralne i zespoły śpiewaczy brały udział w eliminacjach powiatowych. Długoletnią tradycją cieszył się chór szkolny prowadzony przez P. Gleńska, a potem R. Trunka, A. Stablę i N. Winczek, zajmując czołowe miejsca w przeglądach powiatowych ( I miejsce 14 I 1964 – op. R. Trunk).
Pracę nad kulturą żywego słowa: kontynuowano nieprzerwanie w latach 1965-2000. Młodzi aktorzy wystąpili z różnymi teatrzykami („Kopciuszek”, „Baśń  o zaklętym kaczorze”, Legenda o Liczyrzepie”- opracowanie A. Drobna) w Zabełkowie, ale także w sąsiednich miejscowościach. Znakomici recytatorzy brali udział w konkursach recytatorskich na szczeblu rejonowym a nawet wojewódzkim ( Marta Ryborz, Michał Klyszcz).
Od dłuższego czasu działalność kulturalną prowadzi z powodzeniem świetlica, która może kontynuować i uzupełniać pracę nad rozwijaniem talentów artystycznych młodzieży.
Szkoła ma swoiste szkolne tradycje. Należą do nich: przyjęcie uczniów do klasy pierwszej – pasowanie na ucznia i obdarowanie rogiem obfitości, a także pożegnanie absolwentów, podczas którego odbywa się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. Szkoła im. Józefa Rymera zapracowała sobie na honorowe oblicze.
Image
Pasowanie na ucznia 1992r.


Image
Przekazanie sztandaru 2000 r


Na podstawie kronik szkoły i własnych doświadczeń opracowała Agnieszka Drobna.


Więcej zdjęc i informacji w galerii zdjęć. Zapraszamy.
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 27 maja 2007 )