Start
 
 
Cudzoziemcy rezygnuj? z zakupów w Polsce PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
poniedziałek, 13 listopada 2006
Cudzoziemcy rezygnuj? z zakupów w Polsce
(PAP, pb/13.11.2006, godz. 05:58)
Jeszcze trzy lata temu z granicy da?o si? ?y?. Teraz trzeba zamyka? interes, bo cudzoziemcy zrezygnowali z zakupów - alarmuje dziennik "Metro".

Zabe?ków, targowisko przy polsko-czeskiej granicy. Sobotni ranek. Handlowcy krzycz?: "Syr, swi?yj syr. Szalki, szalki! Kupujcie, kupujcie". Stragany pe?ne, a? uginaj? si? do towaru. Tyle ?e nie ma kupuj?cych. - Jeszcze trzy lata temu da?o si? ?y? - mówi Halina Skorupka sprzedaj?ca papcie. - Po Bo?ym Narodzeniu trzeba mi b?dzie zwin?? interes. Moi s?siedzi po prawej zrobili to we wrze?niu, tych po lewej nie ma od dwóch tygodni.

Nie tylko na bazarze pustki. Obok jest restauracja. Kelnerka: - Przyje?d?aj? do nas Czesi. Do Cha?upek, Raciborza, Zabe?kowa. Ale z kanapkami i termosami. Do restauracji nie chodz?. Mówi?, ?e dla nich jest drogo. Bo tam cz?owiek zje obiad za 70 koron. A tutaj za 9 z??

Spadek liczby przygranicznych turystów, klientów ma?ych polskich biznesów, nie tylko z Czech, ale i z Niemiec, dostrzegaj? wszyscy. Stra? graniczna (oddzia? ?l?ski) podaje liczby: - Dwa lata temu we wrze?niu 903 tys. przekrocze? granicy, rok temu 752 tys., w tym ju? tylko 610 tysi?cy.

We wrze?niu Pó?nocna Izba Gospodarcza i Uniwersytet Szczeci?ski zapyta?y Niemców mieszkaj?cych przy granicy: jak cz?sto robicie zakupy w Polsce? W porównaniu do 2004 r. ich liczba spad?a o 40 proc. - Przyje?d?a?bym cz??ciej, ale ceny u was szalej? (tak stwierdzi?o 68 proc. Niemców w ankietach).

W Izbie Turystyki wiedz? o k?opotach ma?ego biznesu, o spadaj?cej liczbie jednodniowych turystów robi?cych u nas zakupy. Ale ratunku nie ma, bo ceny w Europie si? zrównuj?. Eksperci radz?, aby si? przestawi? na us?ugi. Z bada? wynika, ?e wci?? 35 proc. mieszka?ców pogranicza chce czesa? si? u polskiej fryzjerki.


Portal Wirtualnej Polski http://finanse.wp.pl/POD,1,wid,8597080,wiadomosc.html?rfbawp=1163410075.409&ticaid=12acb
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 13 listopada 2006 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabe?ków.pl